Archives

Afondando na dinámica de grupos

Ao longo de 3 sesións, o profesorado do IES Daviña Rey de Monforte, levan traballando nunha formación ao redor das dinámicas de grupos para o traballo na aula. A formación que é impartida por Arelar, significa a parte docente do grupo de traballo coordinado polo Cefore de Monforte, e que permitirá ao profesorado do centro, instaurar diferentes materiais de traballo adaptables aos diferentes niveis educativos existentes no centro.

As sesións formativas (29 de xaneiro, 1 e 5 de febreiro) desenvolvéronse dende unha metodoloxía eminentemente práctica para permitir vivenciar ao profesorado participante, o proceso de aplicación das diferentes dinámicas de grupos, e analizar o seu impacto segundo a intencionalidade educativa que as caracterice.

A resolución de conflitos dende a xestión de grupos “diversos”

Arelar está a desenvolver unha formación ao profesorado do IES María Sarmiento de Viveiro, na que se abordan diversas ferramentas para a reolución de conflitos no quefacer cotiá do profesorado, ao tempo que se establecen estratexias e mecanismos que pretenden favorecer a convivencia dende unha perspectiva de centro.

Ao longo das 3 xornadas formativas impulsadas dende o CEFORE de Burela, partiuse das necesidades do grupo participante, en canto a xestión de aula, e das estratexias para o afrontamento de conflitos, para posteriormente ir revisando diversos recursos, e metodoloxías que permiten unha abordaxe integral do conflito segundo as situacións presentadas.

Ler máis…

Os maiores ocupan o escenario en Boqueixón

Arelar está a desenvolver un proxecto de teatro con persoas maiores no Concello de Boqueixón, a través dunha peza teatral chamada “Urxencias” e que parodia unha sala de urxencias dun hospital.

No proxecto están a participar 26 maiores de todo o concello ( de 55 a 92 anos) , amosando a súas gañas e ilusion neste proxecto teatral que culminará coa representacion desta peza cómica, e que pretende ser un espazo de traballo que ademais de traballar as dimensións escénicas e interpretativas, pretende ser un espazo de ocio, e de traballo educativo en diversas vertentes: memoria, habilidades sociais, autoestima, empoderamento social, etc….

Ler máis…