Category Archives: CONVIVENCIA

Obradoiros de prevención do acoso escolar no CIFP COROSO

Hoxe ven de iniciarse unha serie de obradoiros de prevención do acoso escolar nos diferentes grupos de FP Básica do CIFP COROSO en Ribeira, e que pretenden concienciar e sensibilizar sobre esta problemática, e analizar as diferentes actuacións que podemos adoptar para a protección da vítima, a abordaxe cxs acosadorxs, ou rpomover unha convivencia positiva e baseada no respecto.

Os obradoiros desenlvólvense cos 3 ciclos de FP Básica existentes no centro (Mantemento de embarcacións, Mantemento de vehículos e industrias alimentarias ). En concreto é o alumnado de 1º de cada ciclo o que participan destes obradoiros.

Ler máis…

Facendo fronte ao ciberbullying

Esta semana deu comezo o proxecto de “Prevención do ciberacoso e bo uso das Tic´s” promovido polo Concello de Vilagarcía e cofinanciado pola Deputación de Pontevedra, e que pretende establecer estratexias de sensibilización, prevención e detección do ciberacoso no seo da comunidade educativa.

O proxecto establece dúas liñas de traballo perfectamente diferenciadas. Por unha banda, establécese unha serie de accións formativas para nais e pais, dirixida a facilitar estratexias de detección de posibles situacións de ciberacoso, así ocomo para establecer pautas educativas para a prevención.

Por outra banda, o proxecto establece unha actuación innovadora para o traballo directo co alumnado, dirixida a preparar un teatro foro coa temática do ciberacoso, elaborado polo propio alumnado e que representará ao resto da comunidade educativa en varias sesións formativas.

Ler máis…

Abordando o acoso escolar no CIFP COROSO

O día 23 e 24 de maio desenvolveuse un obradoiro de prevención do acoso escolar como instrumento para complementar o traballo educativo que dende o CIFP COROSO levan desenvolvendo ao redor desta temática, ao longo deste trimestre cos diferentes grupos de FP Básica do centro.

No obradoiro, analizáronse os diferentes roles que se producen nunha situación de acoso, e trala análise grupal, procedeuse a abordar estratexias de actuación dende a perspectiva da vítima e dos posibles observadores de situacions de acoso a través de diversos role-playing.

Finalmente o grupo estableceu propostas de actuación dende unha perspectiva de centro para previr o acoso escolar e dar apoio a posibles vítimas.

Arelar desenvolveu a dinamización destes obradoiros que se realizaron cos grupos de FP Básica de mecánica, industrias alimentarias e embarcacións do CIFP COROSO.